Szukaj
Close this search box.

Dr inż. Łukasz Lindner

ekspert ds. gospodarki wodorowej

Aktywnie zaangażowany w promowanie gospodarki wodorowej, pełniąc rolę wiodącego autora podręcznika „Szkoła Wodorowa”. Jest koordynatorem i opiekunem merytorycznym serii projektów „Poznaj Wodór”, a także zorganizował mobilny punkt informacyjno-konsultacyjny na obszarze Wielkopolski na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Współpracuje z Wielkopolską Platformą Wodorową oraz Sektorowym Porozumieniem przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Jest współzałożycielem MH.Energy, gdzie przygotowuje raporty dotyczące rynku wodorowego, studia wykonalności projektów wodorowych, analizy efektywności energetycznej oraz udziela doradztwa w zakresie strategii biznesowej i technologicznej. Aktywnie uczestniczy w edukacji związanej z wodorem, współpracując zarówno ze środowiskiem naukowym, jak i przedsiębiorcami oraz administracją publiczną.

W obszarze pracy naukowej skupia się na badaniach nad membranami do ogniw paliwowych. Brał udział w pięciu projektach naukowych i jest autorem licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach branżowych.

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Instytut naukowy o kategorii A, skupiający się głównie na badaniach podstawowych w dziedzinie fizyki fazy skondensowanej. Badania prowadzone są przez 8 Zakładów Naukowych, wykorzystując metody doświadczalne i teoretyczne. W ramach badań nad gospodarką wodorową, Instytut zajmuje się m.in. opracowywaniem nowych membran do ogniw paliwowych PEM, materiałów do magazynowania wodoru oraz materiałów do czujników obecności wodoru.

Instytut jest reprezentowany w kluczowych porozumieniach związanych z budową gospodarki wodorowej:

  • Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce – przy ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • Wielkopolska Platforma Wodorowa – prowadzona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
  • Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W – Woda, Wodór, Węgiel – prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii
  • Polskim Stowarzyszeniu Wodoru i Ogniw Paliwowych
  • Polskim Towarzystwie Fizycznym