Szukaj
Close this search box.

Przyczyny transformacji energetycznej?

Rozwój cywilizacji zawsze był ściśle związany z wykorzystaniem energii, obecnej we wszystkich sferach życia. Obejmuje to przemieszczanie obiektów, łączenie mniejszych elementów w większe konstrukcje, zasilanie urządzeń, a także podgrzewanie żywności i pomieszczeń. Współczesne źródła energii głównie opierają się na paliwach kopalnych, takich jak ropa, gaz ziemny i węgiel, które zaspokajają bieżące potrzeby ludzkości. Jednak korzystanie z nieodnawialnych źródeł niesie ze sobą negatywne skutki, takie jak poważne zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie światowych zasobów oraz potencjalne konflikty polityczne i zbrojne. Rosnące zapotrzebowanie na energię wymaga poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Transformacja ekosystemu energetycznego musi opierać się na surowcach powszechnie występujących, łatwo dostępnych i neutralnych dla środowiska. Wodór spełnia te kryteria doskonale, jako najczęściej występujący pierwiastek we Wszechświecie, posiadający ogromny potencjał do produkcji czystej energii. Co więcej, istnieje już odpowiednia gotowość technologiczna do wdrożenia rozwiązań opartych na wodorze na szeroką, globalną skalę.

Rozwinięte kraje dostrzegają szanse i wyzwania związane z gospodarką wodorową, integrując ją w długoterminowe strategie klimatyczne i rozwojowe. Podobnie jak energia dotyka każdy aspekt życia, transformacja energetyczna będzie odczuwalna na wielu płaszczyznach. Wystawa wodorowa prezentuje ewoluujące zmiany w szerszej perspektywie, pomagając zrozumieć przyczyny i skutki rewolucji wodorowej. Całościowe podejście łączy aspekty ekonomiczne, środowiskowe i technologiczne, stanowiąc jednocześnie wprowadzenie do świata opartego na technologiach wodorowych.

Rewolucja wodorowa staje się rzeczywistością, na którą musimy się przygotować.

Wodór dla klimatu

Osiągniecie celów klimatycznych i gospodarki bezemisyjnej jest przedmiotem działań większości krajów, regionów czy sojuszy międzynarodowych. Sercem wszystkich strategii jest czysta elektryfikacja, bo potrafimy wytwarzać energię elektryczną bez emisji gazów cieplarnianych. Gospodarka wodorowa jest integralną częścią długoterminowych strategii klimatycznych i rozwojowych – wspiera elektryfikacje, poprawia efektywność energetyczną a także jest kluczem do dekarbonizacji sektorów, których nie da się zelektryfikować.

Trudno dostępne miejsca

Słabo zurbanizowane obszary, takie jak pustynie kamienne lub nieużytki rolne, stwarzają możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Brak dostępu do sieci przesyłowej lub odbiorców energii elektrycznej jest znaczącym ograniczeniem w zakresie lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Niewyczerpalne źródła

Wodór stanowi 75% masy wszechświata. Po wykorzystaniu łączy się z tlenem w wodę i pozostaje w ekosystemie. Dzięki zamkniętemu obiegowi możemy być pewni, że wodór nigdy nie zostanie wyczerpany.

Bezemisyjność

Spalanie wodoru emituje tylko wodę – możemy uzyskać ciepło bez emisji gazów cieplarnianych. Pozwoli to wyeliminować znaczną emisyjność przemysłu i sektora ciepłowniczego, a także zużycie gazu ziemnego w gospodarce

Redukcja emisji

Ogniwa paliwowe przekształcają wodór i tlen w wodę i energię elektryczną – jesteśmy w stanie zasilić wszystkie mobilne odbiorniki elektryczne takie jak silniki czy urządzenia zasilane bateryjnie. To ogromna szansa na redukcje emisji w transporcie na lądzie, wodzie i w powietrzu.

Ekologiczne przechowywanie

Wodór jest przechowywany w zbiornikach ciśnieniowych wykonanych z stali lub włókna węglowego, co eliminuje problemy związane z utylizacją materiałów, takich jak baterie.

Zielony wodór

Polska produkuje obecnie 1,3 mln ton wodoru rocznie – 100% tego wodoru pochodzi z paliw kopalnych. Zastosowanie zielonego wodoru to redukcja emisji do 0

Wodór dla technologii

Technologia wodorowa otwiera drzwi do wielu innowacji. Najważniejszym obszarem jest nowoczesna, elastyczna energetyka, ale wpływ wodoru na rozwój technologii będzie decydowanie szerszy. Rozwój baterii zaowocował nie tylko samochodami elektrycznymi, ale także całym szeregiem dodatkowych dronami, odkurzaczami autonomicznymi, rowerami czy hulajnogami elektrycznymi. Technologia wodorowa to rewolucja jeszcze na większą skalę

Nowoczesne zasilanie

Robotyka, egzoszkielety, drony-taksówki, autonomiczne pojazdy – te wszystkie rozwiązania zdecydowanie będą preferowały nowoczesne formy zasilania, więc wodór może okazać się elementem napędzającym innowacyjność, a możliwości są wręcz nieograniczone.

Przeskok Technologiczny:

Bycie liderem w dziedzinie technologii wodorowej pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w przemyśle i badaniach naukowych, co ma znaczenie dla pozycji kraju na arenie globalnej.

Większa gęstość

Wodór ma 3x większą gęstość energetyczną niż benzyna czy ropa naftowa i ponad 100x większą niż baterię. To ogromna szansa dla zastosowań mobilnych: samoloty, drony, transport ciężarowy

Integracja

Dążenie do gospodarki niskoemisyjnej to wyzwanie dla przemysłu, ale jednocześnie szansa na integracje nauki i biznesu. Uczelnie posiadają dużą wiedzą na temat wodoru.

Trendy

Wodór to całkowicie czysta technologia. Wdrażane rozwiązań wodorowych to dołączenie do światowych trendów

Odzysk

Wodór pozyskiwany z odpadów to innowacja zarówno w energetyce jak i zażądaniu odpadami. Jest to szansa dla wielu nowych technologii

Innowacje

Wodór to innowacje w wielu dziedzinach: transport, metalurgia, farmaceutyka, sektor kosmiczny, usługi komunalne, rolnictwo

Nowe możliwości

Nowa gałąź gospodarki to idealny obszar dla start’upów. Wdrożenie nowych rozwiązań pozwala zdobyć globalny rynek.

Rozwój

Stymulacja nowych systemów zasilania/magazynowania energii

Wodór dla gospodarki

Kto skorzysta na wodorze? Przede wszystkim środowisko i społeczeństwo w nim mieszkające. Zielony wodór to szansa na całkowicie bezemisyjną gospodarkę – od produkcji energii, poprzez transport i magazowanie aż po ostateczne wykorzystanie energii. W skrócie, korzyści wodoru dla gospodarki to jak inwestycja w trwały rozwój, z korzyściami zarówno dla teraźniejszości, jak i przyszłości.

Nowe miejsca pracy

Technologia wodorowa tworzy nowe miejsca pracy w obszarach związanych z produkcją, dystrybucją i utrzymaniem systemów wodorowych. To przyczynia się do wzrostu zatrudnienia i wspiera rozwój branż związanych z energią odnawialną.

Lepsze powietrze

Wodorowa gospodarka może także przyczynić się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. To z kolei ma potencjał zmniejszenia kosztów związanych z ochroną środowiska i opieką zdrowotną.

Doliny wodorowe

To skupienie w jednym miejscu różnych przedsiębiorstw i instytucji związanych z technologią wodorową, które stymuluje wymianę pomysłów, współpracę i rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych. To innowacja na skalę lokalną i globalną.

Większa efektywność

Wodór umożliwia integrację sektorów energetycznego, gazowniczego, elektrycznego, ciepłowniczego. To ogromna szansa na poprawienie efektywności energetycznej i ekonomicznej

Innowacje produktowe

Tworzenie nowych produktów i usług to innowacyjna gałąź, która sprzyja eksportowi wypracowanej technologii i know-how, co z kolei generuje dochody dla regionu i kraju

Międzynarodowa współpraca

Doliny wodorowe często nawiązują międzynarodowe partnerstwa, co może prowadzić do wymiany wiedzy, technologii i doświadczeń na globalną skalę.

Gospodarka zeroemisyjna

Dążenie do gospodarki zeroemisyjnej to możliwość pozyskania środków na rzecz rozwoju przedsiębiorstw / miast / regionów.

Niezależność

Rozwój gospodarki opartej na wodorze zmniejsza zależność od importu paliw kopalnych, co może wpływać pozytywnie na bilans handlowy kraju.

Konkurencyjność

Wodór jako czysta technologia to redukcja kosztów emisji CO2, co zwiększa konkurencyjność firm i produktów.

Wodór w ujęciu geopolityki

Transformacja energetyczna to wyzwanie lokalne i globalne jednocześnie. Technologia wodorowa może być narzędziem geopolitycznym, umożliwiającym regionom i krajom budowanie strategicznych relacji, zwiększanie niezależności energetycznej i kształtowanie ich pozycji w globalnej gospodarce. Wodór to odpowiedzialne kreowanie przyszłości przy dbaniu o zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska i losu przyszłych pokoleń

Równy dostęp

Woda stanowi 2/3 powierzchni Ziemi i jest stosunkowo równomiernie rozłożona. To zmniejszenie presji na kraje posiadające złoża surowców energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne

Kraje, które zainwestują w technologię wodorową, mogą zdywersyfikować swoje źródła energii, co sprawia, że są mniej zależne od jednego rodzaju paliwa i bardziej odporne na ewentualne zakłócenia rynku.

Redukcja zależności

Korzystanie z technologii wodorowej może zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, co jest szczególnie istotne w kontekście zmian klimatycznych i rosnącej świadomości ekologicznej.

Niezależne źródło

Koncepcja "wodorowej gospodarki" może przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państw, umożliwiając im bardziej niezależne źródła energii.

Partnerstwa i sojusze

Współpraca międzynarodowa w zakresie technologii wodorowej może sprzyjać nawiązywaniu partnerstw i sojuszy, wzmacniając relacje między państwami.

Realizacja założeń

Dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych to spełnienie umów międzynarodowych i pakietów klimatycznych

Czas wodoru

W każdej dekadzie pojawiają się trendy technologiczne, które kształtują bieg postępu cywilizacji. W pierwszej dekadzie XXI wieku głównym obszarem rozwoju były technologie paneli fotowoltaicznych. Druga dekada skupiła się na rozwijaniu baterii, podczas gdy w trzeciej dekadzie skupiamy uwagę na potencjale technologii wodorowych. Wodorowa technologia staje się odpowiedzią na współczesne wyzwania, wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne.

Niezależność energetyczna postrzegana jest jako cenna wartość na poziomie przedsiębiorstw / regionów / krajów / sojuszy międzynarodowych.

Konieczność transformacji energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej wymusza poszukiwania nowych modeli energetycznych opartych na OZE

W ciągu ostatniej dekady cena energii uzyskiwanej z energetyki wiatrowej zmalała 3-krotnie, a energia z paneli fotowoltaicznych zmalała 10-krotnie. Dalszy rozwój OZE ograniczony jest możliwościami magazynowania i przesyłu energii

Wzrost popularności OZE powoduje, że występują nadwyżki produkcji energii, która może być przeznaczona na produkcję wodoru

Gwałtowny wzrost kosztów emisji CO2 sprawia, że czyste technologie są konkurencyjne

Wodorowa technologia jest postrzegana jako kluczowy element walki ze zmianami klimatycznymi i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Coraz większy nacisk jest kładziony na łagodzenie zmian klimatycznych.

Kto skorzysta na zielonym wodorze?

Przede wszystkim środowisko i społeczeństwo w nim mieszkające. Zielony wodór to szansa na całkowicie bezemisyjną gospodarkę – od produkcji energii, poprzez transport i nagazowanie aż po ostateczne wykorzystanie energii.

Środowisko i społeczeństwo

Redukcja zanieczyszczeń, emisji gazów cieplarnianych i ochrona zasobów naturalnych to podstawowe korzyści z wdrożenia gospodarki wodorowej. Dla społeczeństwa to także tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia i rozwój nowoczesnych technologii.

Spółki miejskie

Bezemisyjny transport, gospodarka komunalna, spalanie odpadów, oczyszczalnie ścieków, ciepłownictwo, biogazownie, energetyka rozproszona – to tylko część wyzwań społecznych w których wodór może odegrać duże znaczenie – od produkcji przez magazynowanie i wykorzystanie.

Sektor MMŚP

Niezależność energetyczna, poszerzenie możliwości OZE, redukcja kosztów energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystanie wodoru w procesach technologicznych to obszary w których technologie wodorowe znajdują swoje zastosowanie.

Przemysł energochłonny

Wodór to wyższa sprawność spalania i niższa emisja. Niezbędny element do optymalizacji zarządzania energią w procesach technologicznych, elektrycznych czy ciepłowniczych.

Rolnictwo

Optymalizacja wykorzystania zasobów przestrzeni, biomasy i niezależność energetyczna. Procesy kompostowania, biogazownie mogą zasilić nie tylko stacjonarne odbiorniki ale także stanowić źródło paliwa dla maszyn rolniczych.

Branża OZE

Instalacje off-grid, wykorzystanie nieużytków rolnych i regionów słabo zurbanizowanych, dywersyfikacja produktów, elastyczna produkcja energii, magazynowanie energii, bilansowanie sieci to tylko niektóre możliwości jakie niosą za sobą technologie wodorowe.

Spółki technologiczne

Nowe produkty, nowe procesy technologiczne, dostosowanie istniejącej infrastruktury, całkowicie nowy łańcuch wartości – od produkcji przez magazynowanie i wykorzystanie wodoru. Wdrażanie nowej gałęzi gospodarki to idealny moment na nowe produkty.

Innowatorzy

nowe technologie, nowe produkty, nowe potrzeby, nowe modele biznesowe – wodór przynosi cały wachlarz możliwości.

Gdzie znaleźć więcej informacji o wodorze?